Noodhulp Indonesië in volle gang

Nieuws | 24-01-2019Christelijk Noodhulpcluster

Indonesië kreeg in de tweede helft van 2018 ramp na ramp te verwerken. Op Lombok, Sulawesi en in de Straat van Sunda is de schade enorm. Er zijn duizenden doden gevallen en een veelvoud aan gewonden. Tear is actief via het Jakomkris netwerk (een netwerk van kerken). Onze partners vragen om gebed. Wilt u bidden voor de slachtoffers en hulpverleners?

Onze noodhulp op Sulawesi

Eind september 2018 werd Sulawesi getroffen door twee grote aardbevingen. Een van de aardbevingen veroorzaakte een tsunami bij de kuststad Palu. Het dodental is opgelopen tot meer dan 2.000. Meer dan 4.400 mensen zijn zwaargewond. Daarnaast zijn zo'n 68.000 huizen verwoest. Tienduizenden mensen hadden hierdoor geen onderdak meer. 

Samen met Indonesische partnerorganisaties verleende Tear noodhulp in het rampgebied op Sulawesi. Hulpteams van lokale partners van Tear hebben in de eerste weken na de ramp eten, water en zeilen uitgedeeld. Ook hebben ze noodkeukens opgezet en medische hulp geboden. Nu ondersteunt Tear de initiatieven van kerken en lokale organisaties met financiële hulp en waar nodig technische kennis. De komende maanden blijven onze partners in de regio’s Donggala, Sigi en Kulawi aanwezig met de volgende hulp: 

 • het bouwen van tijdelijke onderkomens voor 280 families;
 • het verzorgen van psychosociale hulp voor 300 moeders en 400 kinderen;
 • het bouwen van twee medische posten;
 • het voorzien van 150 gezinnen van voedselpakketten;
 • financiële ondersteuning voor 600 gezinnen voor verhuizing en betalen tijdelijke huur;
 • financiële ondersteuning voor 500 gezinnen die in hun gemeenschap helpen met opruimen van puin. 

Een van de dominees in ons netwerk, Krise Gosal, kon het gebied kort na de ramp bezoeken. Ze trof een enorme verwoesting aan. Krise roept ons in Nederland op om ons te blijven ontfermen over Sulawesi. ‘Ik wil jullie graag oproepen om te blijven bidden voor alle getroffenen. En ook om geld te doneren, zodat we de last van het lijden kunnen verdelen en de slachtoffers kunnen helpen.’

In 2018 konden we de volgende hulp verlenen op Sulawesi:

 • Ruim 3.000 slachtoffers ontvingen medische zorg op twaalf verschillende locaties via een mobiele kliniek.
 • Ruim 13.000 flesjes met schoon drinkwater werden uitgedeeld.
 • 2.000 mensen op elf verschillende locaties in het rampgebied ontvingen een kit met hygiënische artikelen.
 • Ruim 150 gezinnen ontvingen een voedselpakket
 • Er werd aan 27 slachtoffers van de ramp een medisch hulpmiddel gegeven (bijvoorbeeld een rolstoel of krukken).

Onze noodhulp op Lombok

Lees meer over onze noodhulp op Lombok >> 

Straat van Sunda

Naast de hulpverlening op Sulawesi en Lombok hebben Tears lokale partners ook noodhulp geboden in de Straat van Sunda na de tsunami in december. Er is medische hulp verleend en er is voorzien in de eerste levensbehoeften van 2.000 slachtoffers.

Foto: Shutterstock

Bid mee

 • Bid voor slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingen in Indonesië. Bid dat mensen kracht vinden in deze moeilijke situatie.
 • Bid voor het netwerk, lokale (christelijke) organisaties, de overheid, vrijwilligers en kerken die aanwezig zijn in het getroffen gebied. Bid dat zij de slachtoffer goed kunnen bereiken en dat verschillende partijen onderling goed kunnen samenwerken en elkaar versterken.
 • Bid dat lokale kerken kunnen helpen waar nodig.

Wil je met je kerk bidden en collecteren voor de hulpverlening in Lombok en Sulawesi? Download dan onderstaande powerpointpresentatie.

Downloads

Collectepresentatie Noodhulp Sulawesi (2.83 MB)
Collectepresentatie Noodhulp Lombok (4.88 MB)

Help mee

We zijn blij dat kerken en organisaties in Indonesië door het netwerk goed kunnen samenwerken en in actie zijn gekomen om te helpen. Help je mee het werk van dit netwerk te ondersteunen?

Tear werkt bij deze noodhulpactie samen met deze leden van het Christelijk Noodhulpcluster: EO Metterdaad, Red een Kind en ZOA. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de andere leden: Dorcas en Woord en Daad. 

 

 

Tear geeft hulp bij deze noodsituatie als lid van Integral.

Herstel van relaties tussen christenen en moslims in Indonesië

Verhaal | 23-06-2020 | Marnix & Iris
Indonesië kent veel spanningen tussen christenen en moslims. Maar dankzij de Umoja-training van Tear zijn in Jogjakarta de relaties tussen christenen en moslims enorm verbeterd.

Beter bestand tegen de coronacrisis dankzij de lokale kerk

Verhaal | 22-06-2020 | Annemarie van den Berg
Via lokale kerken mensen zelf uit armoede laten opstaan. Het werkt! Juist in deze coronacrisis zien we dat deze gemeenschappen beter bestand zijn tegen de gevolgen.
Risman overleefde de aardbeving op Sulawesi

Wat als een aardbeving je treft?

Verhaal | 05-03-2020 | Marnix & Iris
Op het moment dat Risman anderhalf jaar geleden op de Sulawesi de grond hevig voelde schudden, rent hij in blinde paniek van zijn gezin weg.

'Dankzij toiletten is de situatie in het kamp verbeterd'

Verhaal | 26-02-2020 | Marnix & Iris
Nurlino overleefde de zware aardbeving van 2018 op Sulawesi. Backpackers Marnix en Iris spraken met haar.

Noodhulp? Yes please!

Blog | 20-02-2020 | Tear
'Noodhulp? Ik vroeg me altijd af waar dat geld dan heen ging. Nu zie ik het.' Backpackers Marnix en Iris spraken interviewden overlevenden van de zware aardbeving op...

Noodhulp Indonesië in volle gang

Nieuws | 24-01-2019 | Christelijk Noodhulpcluster
In 2018 werd Indonesië getroffen door een tsunami en meerdere aardbevingen. Tear verleent noodhulp.