Over Joost van Dieren

Joost coördineert projecten die door Tear binnen Nederland worden uitgevoerd, zoals de Veertigdagenkalender.