Preventieve gezondheidszorg in Oost-Congo

Het voorkomen van ziekten en vrouwen helpen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

In Oost-Congo leeft de bevolking al jarenlang met gewapende conflicten, die voortdurend weer oplaaien. Steeds weer leidt dat ertoe dat duizenden mensen hun leefgebied moeten ontvluchten, vaak voor lange tijd. Seksueel geweld tegen vrouw wordt op grote schaal ingezet als wapen in de oorlog, maar is langzamerhand ook een patroon geworden in Congo.

Tegen die achtergrond werkte Tear van maart tot en met november 2017 in de gebieden Ituri en Noord-Kivu en in de stad Kisangani aan een betere gezondheid voor de mensen die daar wonen of tijdelijk verblijven. Dat gebeurde door preventie, ondersteuning van klinieken en begeleiding van vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Het programma werd uitgevoerd door lokale partner PPSSP.

Wat hebben we gedaan?

Kerkleiders en dorpsleiders kregen training over gezondheid en hygiëne, zodat ze met hun eigen gemeenschap plannen kunnen maken voor preventie van ziekten. Groepen vrouwen en jongeren kregen gezondheidsvoorlichting.

Vijf lokale klinieken werden voorzien van testmateriaal voor hiv, medicijnen die hiv-infecties voorkomen (na seksueel geweld) en medicijnen die overdracht van hiv tussen moeder en kind voorkomen. Ook werden infecties behandeld waar mensen met hiv veel last van hebben.

Hulp na seksueel geweld

Vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld kregen psychosociale hulp. Ook werd er bemiddeld tussen deze vrouwen en hun familie. Vaak worden ze verstoten en soms is de dader een familielid.

Wat doet Tear nu?

Hoewel dit project inmiddels is afgerond, blijft Tear zich inzetten voor slachtoffers van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo. Op dit moment richten we ons, samen met de lokale kerk, op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van seksueel geweld. Naar verwachting starten we eind 2018 met dit nieuwe project.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 629 | E gfountain@tear.nl