Meer samenwerken in noodhulp? Het gebeurt al.

Blog | 28-08-2019Tear

‘Al die hulporganisaties – werkten ze maar meer met elkaar samen!’ Geregeld hoor ik deze feedback in gesprekken over noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Er is goed nieuws: het gebeurt al.

De Dutch Relief Alliance (DRA) laat zien dat het kan en dat het werkt. Zestien lid organisaties, waaronder Tear, werken samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij rampen. Als een acute ramp zich aandient, zoals onlangs in Venezuela, Mozambique en Noord-Syrië, weten de organisaties van de DRA elkaar snel te vinden. Hetzelfde geldt voor langduriger crises, zoals in Jemen, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan.

Sinds 2015 bestaat deze samenwerking. En in steeds wisselende samenstellingen redden zij levens, verlichten zij lijden van mensen en herstellen zij de waardigheid van mensen die door oorlog of natuurgeweld zijn getroffen.

Wat levert zo’n samenwerking nou op?
Afgelopen juli kwamen de organisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij elkaar om weer te reflecteren op deze samenwerking. Want wat levert het nou echt op? Veel, zo leerde deze dag.

  • Hulp wordt efficiënter:
    Kantoren en transportmiddelen worden gedeeld en voorbereidingen worden gezamenlijk gecoördineerd.
  • Hulp wordt effectiever:
    Bijvoorbeeld in Zuid-Soedan waar de ene organisatie voor voedsel zorgde en de andere voor zaden om voedsel te verbouwen. Goed dat ze samenwerkten, omdat de mensen anders vanwege de honger de zaden zouden opeten.
  • De impact van de hulp wordt groter:
    De getroffenen in de landen waar wordt samengewerkt, worden doorverwezen naar die organisatie die hen het beste kan ondersteunen. Zo worden zij beter geholpen en worden meer mensen geholpen.

Ga samen
Is alles alléén maar positief? Natuurlijk niet. Tijdens de genoemde reflectie dag moest ik denken aan het oude Afrikaanse gezegde: ‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.’ In allerlei opzichten is het veel moeilijker om samen te gaan dan alleen te gaan. Afstemmen kost tijd, soms is er ruis, soms ontstaat er onderlinge concurrentie. Maar wat de samenwerking zo de moeite waard maakt, is dat wat het oplevert: betere hulp voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Meer samenwerken in noodhulp? Het gebeurt al!

*Deze blog is geschreven door Siebrand Wierda. Hij is werkzaam bij Dorcas en voorzitter van de Communications Working Group Dutch Relief Alliance.
** Lidorganisaties van de Dutch Relief Alliance (DRA) zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO & Kerk in actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tear NL, Terre des Hommes, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.
*** Meer weten over de reflectiedag van de DRA op 2 juli? Check dit (Engelstalige) filmpje.