Over Aletta van Eck

Aletta neemt de telefoon aan. Zij beheert de donateursadministratie en ondersteunt het team Marketing & Communicatie op allerlei manieren.