Boek een spreker

Zoek je een inspirerende en bevlogen spreker voor een kerkdienst, gemeenteavond of voor een (jeugd)groep? Nodig een spreker van Tear uit! Een spreker deelt vanuit zijn of haar bewogenheid verhalen over Gods hart voor gerechtigheid en armoede. Hierdoor worden jullie aan het denken gezet over je rol als kerk en als christenen in de strijd tegen onrecht dichtbij en ver weg. We komen graag naar jouw kerk, school, bedrijf of evenement! Maak hieronder kennis met de sprekers en de thema’s waar ze over spreken. Boek de spreker van je voorkeur via het formulier. Tear kijkt of de spreker die je hebt gekozen beschikbaar is en biedt anders een alternatief aan.  

Een spreker krijgt een vergoeding van 150 euro, exclusief reiskostenvergoeding. We zouden het mooi vinden als je tijdens een spreekbeurt ook een collecte organiseert voor het werk van Tear. 

Geef je voorkeur voor een spreker aan >> 

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke is in 2006 als kerkplanter begonnen in Amsterdam-Noord, waar hij de multiculturele gemeente Hoop voor Noord heeft opgestart. De kerk kenmerkt zich door diverse taalgroepen en haar werk in diverse buurten in Amsterdam-Noord. Het idee is dat mensen niet alleen worden uitgedaagd naar de kerk te komen, maar ook dat God ‘naar de mensen’ wordt gebracht op de plek waar zij zijn.

Jurjen is onder andere lid van de kerngroep van het partnerschap Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus en heeft veel ervaring met het werken met kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Hij wil de kerk helpen om op lokaal niveau het voortouw te nemen in het zoeken van vrede voor de stad (naar aanleiding van Jeremia 29:7).

Thema’s:  Getuigen van Jezus als levensstijl, Umoja, kerk-zijn in je eigen stad en in een multiculturele omgeving.
Vorm: Spreekt enthousiast, motiverend en (als kerkplanter) uit eigen ervaring met praktijkverhalen.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Samenkomsten en grotere groepen.

Dorina Nauta

Dorina Nauta woont in de Utrechtse wijk Zuilen en is daar actief betrokken in haar buurt. Ze is onder meer bestuurslid van Kerst in het Julianapark, een vrijwilligersproject voor en door de buurt. Inmiddels is het een grote hit in Zuilen waar veel mensen elkaar ieder jaar ontmoeten om het kerstverhaal op een artistieke manier te beleven. 

Dorina en haar man delen graag hun huis en leven met mensen om haar heen. In hun huis zit een zelfstandig appartement waar iemand woont, en regelmatig schuiven er mensen bij hen aan tafel. Daar geniet ze van. Daarnaast wordt ze er blij van als christenen vanuit verschillende achtergronden met elkaar verbonden zijn. 

Regelmatig spreekt Dorina in verschillende kerken en achtergronden. Ze is deel van de Nieuwe Kerk (PKN) in Utrecht en zet zich in in het jeugdteam. 

Thema’s: Gerechtigheid, levensstijl, duurzaamheid, kerk-zijn, integral mission.
Vorm: Enthousiasmerend, motiverend, vertelt graag verhalen (persoonlijk ervaringen verbonden met verhalen uit de Bijbel).
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Diensten, workshops, lezingen.

Marco van der Graaf

Marco van der Graaf, directeur van Tear, woonde twintig jaar in hartje Amsterdam met zijn gezin waar hij betrokken is geweest bij de start van diverse gemeentestichtigngsprojecten. Met vallen en opstaan leerde hij daar over gemeenschapsvorming en kerkplanting. Nu hij in Amersfoort woont draagt hij bij aan een kernteam van een nieuwe jonge, kleine gemeente die ongeveer drie jaar geleden is gestart. Hij verwondert zich erover dat het soms in de grote stad vanzelfsprekender lijkt om aanknopingspunten te vinden om mensen in de buurt te helpen dan in een nieuwbouwwijk in Amersfoort.

Onderwerpen waar Marco onder meer over spreekt zijn de plaats van recht en gerechtigheid in de Bijbel. Hij denkt ook graag met kerken na over hun verbinding met de samenleving om hen heen. Daarbij maakt hij onder meer gebruik van het Umoja-programma van Tear. Een derde onderwerp waar Marco enthousiast over is, is duurzaamheid en zorg voor de schepping, omdat dit een onderwerp is waar relatief weinig wordt gesproken in kerken. Tenslotte spreekt Marco graag over het grote verhaal van de Bijbel: God die alle mensen op het oog heeft en opnieuw zijn koninkrijk vestigt en zal vestigen. 

Thema's: Duurzaamheid, gerechtigheid en genade, mondiaal burgerschap, leiderschap, fondsenwerving, marketing en communicatie.
Vorm: Inhoudelijk, humoristisch, goede voorbeelden, beeld en film.
Doelgroepen: Alle doelgroepen, Liever grotere groepen dan kleinere.
Soort/waar: Spreekbeurten in kerken, lezingen, workshops.

Jaap Vogelaar

Jaap Vogelaar is leraar Bewegingsonderwijs en mentor op een vmbo-school in Putten. Hij is vader van drie kinderen en woont met zijn gezin in Harderwijk. Jaap spreekt regelmatig in kerken en op jongerenavonden. 

Jaap was tot september 2015 coördinator van Soul Action, het jongerenplatform dat Tear samen met de jongerenorganisatie Soul Survivor in 2009 heeft geïnitieerd. Jaap is betrokken geweest bij de opstart van meerdere jongereninitiatieven binnen en buiten Tear en Soul Survivor.  

Thema’s: Gods hart voor de armen en verdrukten, gerechtigheid en Gods missie met deze wereld, missionair kerk-zijn, hoe raak je als jongere gemotiveerd om God te dienen.
Vorm: Bevlogen, enthousiast, inspireert groepen om met een bewogen hart in actie te komen. Heeft een gezonde kennis van de bijbel die hij combineert met persoonlijke verhalen en ervaringen.
Doelgroepen: Kerken, studenten, jongerengroepen
Soort/waar: (S)preken, kleine groepen, jongerenavonden

Peter Trommel

Peter Trommel is sterk betrokken bij missionair kerk zijn in je eigen buurt. Als trainer van de Umoja-methode van Tear begeleidt hij verschillende kerken en groepen in het zoeken naar hoe de kerk relevant kan zijn in eigen omgeving.

Peter werkte jarenlang in het onderwijs en gaf les aan zowel jongeren als volwassenen. Daarnaast deed hij veel ervaring op in training en coaching van vrijwilligers en voorlichters bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

Thema's: Gerechtigheid, de kerk van Christus wereldwijd, integral mission, missionair-diaconaal kerk zijn in je eigen omgeving.
Vorm: praktijkverhalen (eigen ervaring), enthousiast, motiverend, een vleugje humor, interactief.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Spreekbeurten in kerken, workshops, Umoja-trainingen.

Frans van Zanten

Frans van Santen

Frans van Santen spreekt graag over de relevantie van Gods bestaan voor de mens vandaag. Deze vraag houdt hem al een aantal jaren bezig: “Hoe ben je christen in werk, relaties, kerk en samenleving?” Het heeft geleid tot nog meer vragen, maar ook tot antwoorden die hij graag deelt met zijn publiek. 

Frans woont met zijn gezin dichtbij Amsterdam en is kerkelijk betrokken bij Christ Church Amsterdam. Hij is Young Professionals Coordinator bij Europartners, een organisatie die ondernemers en zakenmensen inspireert om Jezus te kennen en bekend te maken.

Thema's: Gods Koninkrijk, discipelschap, geestelijke groei, God en carriere, God dienen als single, God eren in je huwelijk.
Vorm: praktijkverhalen (uit eigen ervaring), maakt verhalen persoonlijk, is enthousiast, motiverend, interactief.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Diensten, workshops, lezingen.

Cor Voorberg

Cor Voorberg is werkte de laatste zeven jaar voor zijn pensioen bij Tear als relatiemanager bedrijven en stichtingen. Daarvoor reisde hij samen met ondernemers regelmatig af naar projecten van Tear om te leren van mensen daar en te spreken over hoe woord en daad samen kunnen gaan.

Nu Cor met pensioen is vertelt hij nog steeds enthousiast verhalen over wat hij tijdens deze reizen heeft geleerd en wat hij in de praktijk heeft gezien van ontwikkelingswerk waarbij mensen zelf de regie nemen. 

Thema’s: Ontwikkelingssamenwerking in de praktijk, de uiterst effectieve methode van zelfhulpgroepen, het effect van voedselzekerheid in relatie met ondernemen, Conservation Farming en Business as Mission.
Vorm: Verhalend en interactief met behulp van een PowerPoint en korte filmpjes. Eventueel in gesprek met de groep.
Doelgroepen: Kerken, scholen, ondernemers, senioren, jongeren.
Soort/waar: Geen voorkeur.

Willem Klaassen

Willem Klaassen is programmamedewerker bij Tear waar hij een aantal projecten begeleidt in Oeganda, Zimbabwe en Peru. Hij werkte jarenlang in Zuidelijk Afrika waar hij onder andere een cursus ontwikkelde die kerken leert hoe ze (meer) relevant kunnen worden voor de eigen omgeving. 

Willem heeft een landbouwbouwkundige achtergrond en een passie om lokale boeren te stimuleren tot duurzaam bodemgebruik en een goed rentmeesterschap. Daarbij worden technieken toegepast die land- en tuinbouw beter mogelijk maken in de warme en vrij droge gebieden van Afrika (conservation farming). Ook wil Willem boeren aanmoedigen om marktgericht te ondernemen en mee te doen met spaar- een leengroepen om hun bestaanszekerheid te verbeteren.  Daarnaast vertelt Willem graag over water- en sanitatieprojecten in Oeganda.

Thema's: Voedselzekerheid, marktgericht ondernemen voor boeren, drinkwater en sanitatie,  de kerk van Christus wereldwijd en integral mission
Vorm: Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen, met kennis van Afrikaanse cultuur, enthousiast, motiverend, relativerend, met een vleugje humor, interactief.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Spreekbeurten in kerken, bij zakenplatforms, Happietaria’s, e.d.

Jaap Boersma

Jaap Boersma richt zich de laatste jaren op missionair werken in zijn eigen omgeving in Nederland. Hij heeft in zijn woonplaats het (gratis) eetcafé EeTze opgezet waarin hij praktisch handen en voeten geeft aan omzien naar de ander. Bij de Vrije Evangelisatie Zwolle is hij verantwoordelijk voor het missionaire werk in de stad en in Ecuador.

Jaap heeft jarenlang met zijn gezin in Sri Lanka gewoond en is daarna tien jaar bij Tear betrokken geweest bij de grote noodhulpacties zoals de aardbevingen in Pakistan en Haïti, de tyfoon op de Filippijnen en de hulp aan vluchtelingen in Irak. Hij kent veel landen in Azië en Latijns-Amerika goed.

Thema's: Gerechtigheid, missionair zijn in je eigen buurt, noodhulp. Jaap kan een boeiend verhaal vertellen over zijn eigen eetcafé ‘eeTze’ en over zijn reizen naar landen waar grote rampen hebben plaatsgevonden.
Vorm: Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Workshops, lezingen, diensten, faciliteren van leersessies, Micha Cursus

Margrietha Reinders

Margrietha Reinders is dominee in de Protestantse kerk in Amsterdam. Al tien jaar werkt ze als christelijk pionier in stadswijken waar de kerk haar deuren gesloten heeft. Samen met mensen uit de buurt probeert ze iets van Gods koninkrijk zichtbaar te maken buiten de kerkmuren, op straat, bij mensen thuis en in het buurthuis of stamcafé door met hen op te trekken en hun leven te delen.

Ze heeft een passie voor de kracht van Bijbelverhalen en Gods geschiedenis met heel gewone, door het leven getekende mensen. In 2018 ging ze mee met de voorgangersreis van Tear. Daar zag ze hoe christelijk geloof, hoe ongeletterd en onbeholpen ook, mensen kan optrekken uit een situatie van onrecht of armoede, geestelijke pijn of psychisch lijden. Ze gelooft dat deze positieve verandering ook mogelijk is in Nederlandse gemeentes.

Thema’s: Opbloeien als gemeente, naar buiten treden als kerk in eigen buurt.
Vorm: Aan de hand van praktijkvoorbeelden, in gesprek met mensen.
Doelgroepen: Kerken en groepen die naar vernieuwing en inspiratie verlangen, leeftijd of achtergrond maakt niet uit.
Soort/waar: Geen voorkeur.

Rick Jansen

Rick Jansen stond in 2005 samen met zijn vrouw en een team aan de basis van Villa Klarendal, een christelijke wijkgemeenschap in de Arnhemse wijk Klarendal waar hij nu deel uitmaakt van het leidinggevend team. Villa Klarendal is als gemeenschap van christenen aanwezig in de wijk en helpt op allerlei manieren de wijk tot bloei te laten komen, bijvoorbeeld door het deelnemen aan schone straatacties en het meedoen aan buurtmaaltijden.

Rick werkt als zelfstandig coach, spreker, trainer en intercultureel projectleider en heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met het werken en leven met mensen met een andere religieuze achtergrond, kerkelijk werk in het algemeen en het stichten van nieuwe kerken.

Thema’s: Integral mission (aan de hand van belevenissen met Villa Klarendal), missionair en inclusief kerk zijn in je eigen wijk, leven als christen in een seculiere samenleving, groeien in leiderschap, je talenten ontdekken en inzetten (en meer).
Vorm: Creatief, met veel voorbeelden, helder, interactief, zingt soms zelf als dat past.
Doelgroepen: Geen voorkeur.
Soort/waar: Geen voorkeur.

Herman Bouma

Herman Bouma is programmaleider voor Umoja Nederland en coördinator van Present Haarlem. Samen met zijn gezin zoekt hij naar manieren om mee te werken in Gods koninkrijk in hun eigen wijk Slotervaart in Amsterdam.

Helpen in de buurt kan voor Herman heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld door zwerfvuil op te prikken met buurtgenoten of door een fietsjesuitleen voor buurtkinderen op het Cruijffcourt om de hoek.

Thema's: Missionaire presentie en kerk zijn in de buurt.
Vorm: Zoveel mogelijk interactief (in gesprek), met gebruik van verhalen uit de praktijk.
Doelgroep: Groepen van lokale kerken, geen voorkeur voor grote of kleine groepen.
Soort bijeenkomst: Gemeenteavond of -dag, workshops.

Jan de Haan

Jan de Haan is in het dagelijks leven leider van Rotsvast Bijbelschool. Rotsvast is een op integral mission gebaseerde school voor jonge mensen, met vestigingen in Amsterdam Zuidoost, Dordrecht en de Oegandese plaats Pallisa. 

Jan spreekt regelmatig in kerken en voor andere netwerken en organisaties over thema’s als het vaderschap, praktisch christendom en roeping.

Thema’s: Discipelschap, identiteit, missie, roeping, relevantie, praktisch christendom, het koninkrijk van God en het vaderschap.
Vorm: Gepassioneerd, humoristisch, confronterend en dynamisch. Met aandacht voor inhoud, actualiteit en uit het leven gegrepen. 
Doelgroepen: Voorkeur voor kerken, jongeren en leiders.
Soort/waar: Geen voorkeur.
 

Bart van der Vegte

Bart van der Vegte is te typeren als een nuchtere idealist, die ervan houdt om vernieuwende initiatieven op te zetten, nieuwe wegen in te slaan of andere perspectieven in te brengen. Hij is mede-initiatiefnemer van De Meesterknecht, een vereniging die wielrenners stimuleert om dienend door het leven te gaan. 

Bart wil mensen een spiegel voorhouden en spreekt graag over waaraan wij onze identiteit ontlenen. Hij vindt het mooi om mensen te inspireren en motiveren en hen te laten ontdekken hoe ze in het leven staan ten opzichte van God, hun naasten en geliefden. Daarbij vindt hij het belangrijk om ook te kijken naar welke keuze we als mensen maken, en welk effect dit heeft op anderen, je omgeving of je relatie met God.

Thema’s: Waar vinden of zien wij God? Hoe ontdekken wij meer van Hem? Wat is mijn identiteit en waar ontleen ik dit aan? Consumentisme, sport (bij voorkeur wielrennen), relevantie van de kerk.
Vorm: Interactief, in gesprek met mensen, film- en muziekclips ter ondersteuning.
Doelgroepen: Jongeren, studenten en jongvolwassenen, mensen die midden in het leven en in de maatschappij staan, ondernemers etc.
Soort/waar: Jongerenbijeenkomsten, studentenavonden, jeugddiensten en workshops.

Otto de Bruijne

Otto de Bruijne is schrijver, kunstenaar, theatermaker en verhalenverteller. Eind jaren 70 stond hij aan de wieg van Tear in Nederland. In 1984 verhuisde hij met zijn gezin naar Afrika, waar hij meer dan tien jaar woonde en werkte voor Tear. 

Otto was tussen 1994 en 2003 tv-presentator bij diverse programma’s voor de Evangelische Omroep, waaronder Otto in Afrika, Otto op zoek en Omega. Hij schreef onder meer de boeken Armenspiegel, Geloof helpt, Geschenk uit Afrika en Bomen met God. Als beelden kunstenaar bouwde hij in 2011 de Canvas Kapel, een kruiskapel met 54 kunstwerken van tweeënhalve meter hoog. Recent maakte hij ook Panorama Openbaring, een beeldband van bijna tien meter over het bijbelboek Openbaring.

Thema's: Geloof en hulpverlening, armoede en rijkdom, lessen uit Afrika.
Vorm: Creatief, authentiek en verhalend, als taalkunstenaar weet Otto je op een creatieve manier mee te nemen. 
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/vorm: Samenkomsten en grotere groepen.

Moses Alagbe

Moses Alagbe, geboren in Nigeria, is een wereldreiziger. Hij studeerde in India, Nederland en Seattle, werkte tot 1990 als onderwijzer aan een middelbare school in zijn geboorteland en is tegenwoordig actief als dominee bij het kerkgenootschap Maranatha Community Transformation Center, directeur van de Amsterdam Bible Academy en voorzitter van Pentecostal Council of Churches (PCC) Amsterdam.

Als ambassadeur van Tear schreef hij het boek The church is boring if it is not relevant over Integral Mission. "Het Koninkrijk van Jezus bracht mensen vrede, vergeving en gerechtigheid en riep mensen op niet voor zichzelf te leven maar voor anderen. Maar wat is het geworden? Een kerk die zich isoleerde van de wereld", schrijft hij.

Thema's: Het mobiliseren van de kerk om Jezus te volgen, het Koninkrijk van God.
Vorm: Activerend, inspirerend en zet tot denken.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/vorm: Samenkomsten en grote groepen.

Geert Jan van Dijk

Geert Jan van Dijk heeft een aantal jaar gewerkt als asieljurist bij Amnesty en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarna was hij vier jaar aan boord van zendingsschip Doulos van Operatie Mobilisatie. Sinds 2010 werkt Geert Jan bij Tear en bouwt hij mee aan het programma van Tear in Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij Micha Nederland.

Geert Jan deelt graag over zijn hoop naar gerechtigheid, de verrassingen die hij heeft gevonden in de Bijbel en zijn verlangen voor kerken die met beide benen in de buurt staan.

Thema’s: Verschillende onderwerpen.
Vorm: Delen van ervaringen door het vertellen van verhalen.
Doelgroepen: Geen voorkeur.
Soort/waar: Geen voorkeur. 

Ik wil een spreker boeken