Corona in India: Haal ik het ziekenhuis op tijd?

Verhaal | 30-04-2020Annemarie van den Berg

Ons land is behoorlijk ontregeld door de coronacrisis. Maar wat is de impact op minder ontwikkelde landen? Bijvoorbeeld India: Hier worden kinderen uit wanhoop verkocht, mensen die boodschappen doen opgepakt en zijn ziekenhuizen bijna onbereikbaar geworden.  
 
Pratibha Milton werkt als Community Health Director voor de Emmanuel Hospital Association (EHA) in Noord- en Noordoost-India. In gesprek met haar horen we dat corona deze toch al arme en kwetsbare regio keihard raakt.  

Als zij niet kunnen werken, hebben ze niet te eten.

Hoe is de situatie in India op dit moment? 

‘De eerste bevestigde besmettingen met corona kwamen uit het zuiden van India. Begin maart werden de basisscholen gesloten en op 22 maart besloot de overheid onaangekondigd tot een volledige lockdown van drie weken. De mensen waren hier niet op voorbereid en hadden geen voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, dus dit leidde tot protesten. Daarna mochten de winkels weer open, zodat mensen boodschappen in huis konden halen.

Zo’n 60 tot 70 procent van de bevolking in India werkt in de onofficiële sector. Dit betekent dat zij geen enkel sociaal vangnet hebben. Als zij niet kunnen werken, hebben ze niet te eten. Daarom kwam er ook een grote volksverhuizing van arbeidsmigranten op gang toen het land in lockdown ging en veel dagloners wilden terugkeren naar hun dorp. Corona leidt in India dus vooral tot een economische crisis met waarschijnlijk meer doden tot gevolg dan het virus zelf.’  

Kun je iets vertellen over Noord-India waar EHA werkt? 

‘Wij zetten ons al jaren in om juist de meest kwetsbare groepen te helpen. Veel mensen uit de dorpen waarin wij werken trekken naar de stad om geld te kunnen verdienen. Onze programma’s zijn erop gericht om de leefsituatie in de dorpen te verbeteren, zodat mensen ook hier een redelijk bestaan kunnen opbouwen. Tragisch genoeg komt corona bovenop uitdagingen waar we al mee te maken hadden.

Zo is een groot deel van de oogst verloren gegaan door slechte weersomstandigheden in september vorig jaar, en gebeurde dit opnieuw in de afgelopen maanden door regen en hagel. De mensen zijn hierdoor nog meer afhankelijk van inkomsten van familieleden die als migrant in de steden werken. Maar die hebben nu dus ook geen inkomen en kunnen niks naar hun families sturen.’ 

Het is erg moeilijk geworden om op tijd een ziekenhuis te bereiken.

 Hoe beïnvloedt corona het werk van EHA? 

‘Onze organisatie heeft 20 ziekenhuizen waarin we jaarlijks zo’n één miljoen mensen medische hulp kunnen geven. Drie van onze ziekenhuizen zijn door de overheid aangewezen als corona-noodhospitaal. De overheid voorziet deze ziekenhuizen van hulpmiddelen, beschermingsmateriaal en medicijnen, maar deze voldoen niet aan internationale medische standaarden.

Doordat een deel van onze ziekenhuizen nu dienstdoet als corona-hospitaal hebben we andere medische zorg moeten opschorten. Er zijn nog wel steeds bevallingen en ook voor spoedzorg kunnen mensen terecht. Alleen is het erg moeilijk geworden om op tijd een ziekenhuis te bereiken. Mensen moeten vaak al van ver komen, maar nu de lockdown ook het publieke transport raakt, is het helemaal ingewikkeld geworden. Ook missen we nu inkomsten uit deze ziekenhuizen, wat we hard nodig hebben om onze hulp te kunnen blijven geven.

Ondanks de uitdagingen proberen we zo goed mogelijk ons werk voort te zetten. Via onze ziekenhuizen geven we voorlichting over corona en hoe je verspreiding kunt voorkomen. Daarnaast hebben we noodpakketten met voedsel kunnen verspreiden onder 1.500 gezinnen en binnenkort kunnen we nog 2.000 gezinnen van noodpakketten voorzien.’ 

We zien een toename in het aantal kinderen dat wordt verkocht in ruil voor voedsel.

Welke gevolgen heeft corona op de samenleving? 

‘We zien dat corona ingrijpende maatschappelijke gevolgen heeft. Zo vinden er onder het mom van coronabestrijding politieacties plaats die vooral de kwetsbare groepen raken. Mensen worden opgesloten of opgejaagd als ze boodschappen doen en er worden mensenrechten overtreden. Daarnaast zie je religieuze spanningen tussen groepen toenemen door nieuws via sociale media en whatsapp. Zo gaan er geruchten dat moslims de verspreiding van corona zouden hebben veroorzaakt.

Deze spanningen hebben directe gevolgen. Zo kennen we in een van de dorpen een moslim, die leeft van de verkoop van melk. Maar nu wil niemand zijn melk meer kopen. Er is veel angst onder de mensen wat resulteert in vijandigheid. Niet alleen richting moslims, maar ook richting gezondheidswerkers. Twee van onze artsen uit de ziekenhuizen zijn onlangs overleden aan corona, en tijdens de begrafenis werden familieleden belaagd.

Daarnaast zijn we erg bezorgd over de toename van handel in kinderen in de regio waarin wij werken. Voor de gezinnen die door de mislukte oogst nog kwetsbaarder zijn dan voorheen, zijn dieren soms meer waard dan hun eigen kinderen. We zien een toename in het aantal kinderen dat wordt verkocht in ruil voor voedsel.’  

God houdt ons vast en dat geeft mij hoop en kracht om door te gaan.

Hoe raakt deze crisis jou persoonlijk? 

‘Vlak voor de lockdown was ik met mijn kinderen naar mijn ouders gereisd die in de bergen wonen. Mijn man was bij zijn ouders in de stad. Als gevolg van de lockdown mogen we niet reizen en heb ik dus alleen telefonisch contact met mijn man. Hoewel dit moeilijk is, ben ik blij dat zowel mijn man als ikzelf bij onze ouders kunnen zijn om voor ze te zorgen.

Er komen heel veel uitdagingen op ons af en ik houd dit alleen vol doordat ik in God geloof en Hij me kracht geeft. God heeft me voor de coronacrisis erg bemoedigd met het Bijbelgedeelte uit Micha 4. Er zal een dag komen dat niemand meer bang hoeft te zijn, maar mag zitten onder zijn wijnrank en vijgenboom.

We hebben de afgelopen jaren al met veel uitdagingen te maken gehad, maar God heeft altijd laten zien dat we niet moeten vertrouwen op de omstandigheden, maar op Hem. Hij houdt ons vast. Dat geeft me hoop en kracht om door te gaan.’  

Foto 1: Frank Holleman, Unsplash 
Foto 2: Hannah Westra, Tear 

Bescherm mensen in armoede tegen het corona-gevaar en steun het Corona Noodhulpfonds. Alvast hartelijk dank voor jouw steun.

Hoop voor vluchtelingen in Libanon

Verhaal | 22-07-2020 | Tear
In Libanon raken vluchtelingen in de problemen, doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel. Zusterorganisatie Tearfund biedt hulp. Lees hier hoe...

Rikkert Zuiderveld & Reinier Sonneveld: ‘Mocht je vallen, dan word je toch wel opgevangen’

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
Minella van Bergeijk gaat in gesprek met Rikkert Zuiderveld en Reinier Sonneveld over meebuigen in de storm.

10x wat we leerden in 2020

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
De coronacrisis bracht veel mensen ook rust. Tear geeft tien tips om die rust vast te houden.

Martha Zonneveld: ‘Honger is een afschuwelijke ramp die zich voltrekt naast de dreiging van corona’

Verhaal | 03-07-2020 | Hannah Westra
Met Tear zijn we actief betrokken bij mensen die op dit moment nog middenin een lockdown zitten. Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator bij Tear: ‘In sommige landen begint de...

Beter bestand tegen de coronacrisis dankzij de lokale kerk

Verhaal | 22-06-2020 | Annemarie van den Berg
Via lokale kerken mensen zelf uit armoede laten opstaan. Het werkt! Juist in deze coronacrisis zien we dat deze gemeenschappen beter bestand zijn tegen de gevolgen.
Babyslofjes

Kraamtijd in lockdown: net bevallen en geen inkomen meer

Verhaal | 22-06-2020 | Tear
Ineens ziet de kraamtijd er door het coronavirus heel anders uit dan dat we gewend zijn. Maar voor de 25-jarige Kabita en haar man is de kraamtijd levensbedreigend geworden.