Creatieve kerken

Blog | 21-04-2017Peter Trommel

De meeste mensen kennen Nepal wel van het indrukwekkende Himalayagebergte. Maar Nepal heeft in het zuidwesten ook een regio die zo plat is als Nederland, maar dan veel warmer! Ik ben in Dhangadhi, op bezoek bij Tear-partner Sagaol. Zij werken in dit zeer warme en arme westen van Nepal met lokale kerken aan verbetering van de situatie van de allerarmsten. En de kerk heeft het hier niet altijd even makkelijk als kleine minderheid in een hindoecontext. Vandaag hoorde ik nog van valse beschuldigingen tegen christenen nadat een aantal koeien door een ziekte gestorven waren. De koe, een heilig dier voor hindoes.

Toch weet de kerk ook de sympathie te winnen van de lokale bevolking door hun inzet voor de verbetering van de levens van iedereen. Zo waren we vandaag op bezoek bij Jasmi, een jonge vrouw van negentien die naailessen kreeg van de kerk. Sindsdien runt zij trots haar eigen naaishop. Haar vader leeft niet meer en op deze manier is zij in staat om voor haar moeder en de kinderen de kost te verdienen.

Oog voor de nood van de omgeving

Naailessen van de kerk? Misschien niet het eerste waar je bij een kerk aan denkt. Maar kerken die oog krijgen voor de nood van hun omgeving worden creatief! Zo geven ze ook training in varkens houden, slaan ze waterputten en zorgen ze voor weeskinderen.

Hoe graag zou ik kerken in Nederland mee willen nemen om deze dingen te zien en aangestoken te worden om ook als kerk creatief te worden in je eigen buurt. Om te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het doet me opnieuw denken aan de 5 broden en 2 vissen. Het leek zo weinig, maar wat werd het een overvloed in de handen van Jezus.

Meer over het project

Plattelandsontwikkeling in Nepal

Nepal (Azië)
Dit project helpt gemeenschappen in Nepal om samen kleine projecten op te zetten.