Gebed is onze grootste kracht

Verhaal | 26-06-2020Tear

Waar moet je beginnen als je wilt bidden voor zoiets groots als de wereldwijde coronacrisis?  Wij maakten deze gebedsgids die je kunt gebruiken als eenvoudige handleiding om zowel de situatie dicht bij huis als die van onze broers en zussen wereldwijd voor God te brengen. 

Tearfund UK ambassadeur en oprichter van 24/7 prayer Pete Greig zegt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat gebed niet alleen ons grootste privilege is, maar ook onze grootse bron van kracht.’ Onze God is in staat om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen vragen of ons voor kunnen stellen. Daarom maakten wij een gebedsgids die je helpt om alles voor God te brengen. Daarbij gebruiken we het hulpmiddel PRAY:

 • P staat voor praise (prijzen);
 • R voor reflect (bezinnen);
 • A voor ask (vragen);
 • Y voor yield (overgave).

Hieronder leggen we uit hoe dit hulpmiddel werkt, zodat we samen kunnen bidden in deze crisis.

Lees ook: Waarom zijn kerken zo belangrijk in de strijd tegen corona?

Praise (prijzen)

Luister naar of zing een lied dat je helpt om je op God te richten en je bewust te worden van Zijn aanwezigheid.

Luistertip: 50 landen die geraakt zijn door het Coronavirus zingen Amazing Grace 

Reflect (bezin)

Om je te helpen je geloof te versterken, reflecteren we op het karakter van God:

 • We danken God dat Hij hoog verheven, en tegelijkertijd dichtbij de armen en gebrokene van hart is.
  'De Heer is Koning in de hemel. Hij is Koning over alles.' Psalm 103: 19
  'Als de mensen die leven zoals de Heer het wil tot Hem om hulp roepen, dan luistert de Heer. Hij redt hen uit al hun moeilijkheden.' Psalm 34: 18

   
 • We danken God dat Hij een hoorder en verhoorder is van gebed.
  'Als iemand Hem werkelijk om hulp roept, komt de Heer hem helpen.' Psalm 145:18
  'Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zeker goede dingen geven als mensen Hem daarom bidden?' Mattheüs 7:11

Ask (vraag)

Families 

We denken aan ouderen, mensen met gezondheidsproblemen en zij die zich eenzaam voelen. We maken ons zorgen om gezinnen van dagloonarbeiders, die door de lockdown niet genoeg kunnen verdienen om hun kinderen eten te geven. En we denken aan hen die nu dreigen te verhongeren. 
 
Bid om bescherming voor uw dierbaren, voor diegenen die kwetsbaar zijn. Bid dat God mensen over de hele wereld troost die rouwen om het verlies van geliefden of die zich eenzaam en zich geïsoleerd voelen. En bid dat Tear en andere hulporganisaties voedsel, financiële hulp en emotionele steun kunnen bieden aan hen die door de pandemie wanhopig geworden zijn. 

Gezondheidszorg 

We zijn dankbaar dat er in Nederland goede gezondheidszorg is. In veel landen is er geen of nauwelijks toegang tot goede zorg. Ziekenhuizen zijn te ver weg of apparatuur is niet aanwezig. (In Zuid-Soedan zijn er maar 4 beademingsapparaten voor een bevolking van 11 miljoen mensen.) 
 
Vraag God om moed en bescherming voor medisch personeel. Bid om genade en bescherming voor landen waar een gebrek aan goede zorg is, of waar al verwoesting is door conflicten en natuurrampen. En vraag God om een zegen over het werk van onze partners, die in deze gebieden watertappunten opzetten, zeep uitdelen en hygiënetrainingen geven. 

Overheden en samenleving 

Overheden over de hele wereld moeten zeer moeilijke beslissingen nemen over het coronavirus. Enerzijds willen ze levens en gezondheidszorgstelsels beschermen. Anderzijds proberen ze ook banen en de economie te beschermen. Er zijn ook plekken waar een lockdown of sociale afstand helemaal onmogelijk is, zoals in vluchtelingenkampen. 
 
Vraag God om wijsheid voor de overheden en bid om bescherming voor mensen in vluchtelingenkampen. 

De kerk 

De meeste kerken zijn dicht, maar christenen krijgen nieuwe kansen om voor kwetsbaren te zorgen. 
 
Bid dat kerken wereldwijd de handen en voeten van Jezus mogen zijn tijdens deze pandemie, zowel in gebed als in actie waar mogelijk. En vraag God om bescherming en moed voor de kerkpartners van Tear, die hoop en hulp bieden in arme gemeenschappen. 

Yield (overgave)

Breng momenten in stilte door en vraag God hoe Hij jou kan gebruiken in deze crisis. Je kunt bijvoorbeeld bidden: ‘Heer, wilt U mij laten zien hoe ik liefde kan tonen aan mensen dichtbij en ver weg, zowel in gebed als in actie.'
 
God of love and light,
In this time of fear, give us your peace.
In this time of isolation, give us your presence.
In this time of sickness, give us your healing.
In this time of uncertainty, give us your wisdom.
In this time of darkness, shine your light upon us all.
In Jesus’ name, amen.

Een van de mooie dingen van tijd doorbrengen met God is dat we dingen gaan zien vanuit Zijn perspectief.

Tot slot

We hopen dat deze gebedsgids een bruikbaar hulpmiddel voor je is in deze tijden van crisis. Lucie Nguessan van het West Afrika Team ziet de waarde van tijd met God doorbrengen in. ‘Het is gemakkelijk om ons blind te staren op de omvang van dit probleem en ons angstig en machteloos te voelen. Een van de mooie dingen van tijd doorbrengen met God is dat we dingen gaan zien vanuit Zijn perspectief. We ontdekken dan dat God almachtig is en vaak laat Hij ons dan ook zien wat wij kunnen doen om mensen in nood te helpen. Laten we daarom samen naast onze wereldwijde broers en zussen staan en bidden. We mogen alles bij onze God brengen die voor ons zorgt.’

Hoop voor vluchtelingen in Libanon

Verhaal | 22-07-2020 | Tear
In Libanon raken vluchtelingen in de problemen, doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel. Zusterorganisatie Tearfund biedt hulp. Lees hier hoe...

Rikkert Zuiderveld & Reinier Sonneveld: ‘Mocht je vallen, dan word je toch wel opgevangen’

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
Minella van Bergeijk gaat in gesprek met Rikkert Zuiderveld en Reinier Sonneveld over meebuigen in de storm.

10x wat we leerden in 2020

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
De coronacrisis bracht veel mensen ook rust. Tear geeft tien tips om die rust vast te houden.

Martha Zonneveld: ‘Honger is een afschuwelijke ramp die zich voltrekt naast de dreiging van corona’

Verhaal | 03-07-2020 | Hannah Westra
Met Tear zijn we actief betrokken bij mensen die op dit moment nog middenin een lockdown zitten. Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator bij Tear: ‘In sommige landen begint de...

Beter bestand tegen de coronacrisis dankzij de lokale kerk

Verhaal | 22-06-2020 | Annemarie van den Berg
Via lokale kerken mensen zelf uit armoede laten opstaan. Het werkt! Juist in deze coronacrisis zien we dat deze gemeenschappen beter bestand zijn tegen de gevolgen.
Babyslofjes

Kraamtijd in lockdown: net bevallen en geen inkomen meer

Verhaal | 22-06-2020 | Tear
Ineens ziet de kraamtijd er door het coronavirus heel anders uit dan dat we gewend zijn. Maar voor de 25-jarige Kabita en haar man is de kraamtijd levensbedreigend geworden.