Geen deadline, maar al ontdekkend op pad

Verhaal | 06-01-2020Tear

'Het mooie van Umoja vind ik dat je kijkt naar wat je in huis hebt en hoe je dat in kunt zetten in je buurt', ontdekte Pauline ter Horst van GKV Stadskerk de Verbinding in Enschede

'Ik heb al veel georganiseerd in het verleden, ook grote projecten. Vaak hadden deze projecten doelstellingen die aangeven wat er in een bepaalde periode bereikt moet worden. Maar ik leer nu om meer te kijken naar de middelen die beschikbaar zijn en wat hiermee gedaan kan worden’, vertelt Pauline ter Horst, in het dagelijks leven accountmanager voor Verenigingen van Eigenaren. ‘In onze gemeente zijn er bijvoorbeeld mensen die het leuk vinden om samen te koken. Nu hebben we een aantal keren per jaar een kookcafé tijdens koopavond. Het zou mooi zijn om samen met mensen uit de buurt een maaltijd te organiseren. Mensen willen daarin graag hun talenten gebruiken. Dat is beter dan een activiteit opzetten waarvoor je rond gaat bellen en druk op mensen gaat leggen omdat het gedaan moet worden.'

Veel mensen hebben het beeld dat Bijbelstudies ‘zwaar’ zijn, maar je kunt het ook geloofsgesprekken noemen.

Drempel 

Pauline ter Horst is een aantal jaren betrokken geweest bij een organisatie in Enschede waaraan tien kerken verbonden waren. De organisatie bestond uit zeven gereformeerde kerken, een baptistengemeente, evangelische gemeente en PKN-gemeente. Daarin werd Umoja bekend en enkele kringen in De Verbinding, een gemeente van zo'n 600 mensen, gingen met de Umoja-boekjes aan de slag. 'Dat was eerst nog wel een drempel. Veel mensen hebben het beeld dat Bijbelstudies 'zwaar' zijn, maar je kunt het ook geloofsgesprekken noemen. Mijn kring van ongeveer twaalf mensen komt eens per maand bij elkaar. Dan eten we samen, praten bij en behandelen een hoofdstuk uit het Umoja-boekje. Er staan ook opdrachtjes bij die we meenemen die maand, wat zorgt voor een stukje bewustwording. Voor mij persoonlijk gaat dit bijvoorbeeld over onze relatie als mensen met de schepping.'

Experimenteren 

'De afgelopen 10-12 jaar is de gemeente door een heel proces gegaan. We hebben onderzoek en begeleiding gehad om als verschillende groepen in de gemeente elkaar te vinden. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om van een traditionele kerk te veranderen naar een eigentijdse gemeente. We hebben op zondag veel gasten en willen graag een open kerk zijn, met beide benen in de wijk en in de stad. Daarin is ook veel ruimte om te experimenteren. Als iets niet aanslaat, proberen we wat anders. Dat is zo fijn. Umoja sluit goed aan op deze manier van werken.'

Er is veel ruimte om te experimenteren. Als iets niet aanslaat, proberen we wat anders. Umoja sluit goed aan op deze manier van werken.

'We hebben deze twee jaar een Umoja-coach van ontwikkelingsorganisatie Tear. Om de hele gemeente te betrekken, hebben we een paar kerkdiensten waarin het over Umoja gaat. Vaak wordt gedacht: 'We moeten iets. Wanneer is de volgende activiteit?'Maar het gaat om een levensstijl, dat je aanwezig bent in de buurt als christen, ook gezamenlijk als kerk in samenwerking met de buurt. Dat is een andere manier van denken: het gaat niet om deadlines of zaken die we moeten behalen. Het kookcafé, stiltecafé en creatief café dat we hebben, passen heel mooi in dit proces.'

Neptattoos 

'Maar we willen nog meer ontdekken wat er nu al gebeurt in de wijk. Zo kwamen we in contact met een vrouw die heel actief is in de buurt en ons tipte om naar het spreekuur van de wijkraad te gaan. Ook willen we contact leggen met de wijkagent en misschien een burendag houden waarbij ook het eethuis en de tattooshop betrokken zijn als directe buren van de kerk. Misschien willen zij wel hapjes maken en wat neptattoos zetten. Ik hoop dat we zo kunnen ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik vond het best moeilijk om contact te maken in de buurt waar ik eerst woonde, omdat daar geen aansluiting was en ik me daar niet veilig voelde. Dat legt een drempel om Umoja zichtbaar te maken. Dat geldt misschien voor meer mensen. Gezamenlijk in de buurt van de kerk aanwezig zijn, kan dan een veilige mogelijkheid zijn. Daarnaast is er op deze manier meer draagvlak, omdat er meer mensen betrokken zijn, elk met hun eigen talent.'

We mogen in de vrijheid leven die God geeft en daarin het goede zoeken voor de mensen om ons heen. Ieder op z’n eigen manier.

Lekker aan de slag 

'Je loopt er toch wel tegen aan dat mensen bang zijn dat ze weer van alles moeten. We leggen het maar gewoon in gebed neer en beginnen. We hoeven niet te bedenken waar het eindigt. Nu we ervoor gekozen hebben om als kerk in de wijk aanwezig te zijn, tipt die mevrouw ons weer over het wijkspreekuur. Zo gaat het rollen. Vroeger is er misschien een stuk plichtsbesef ingeramd, maar ik leer nu dat je het mag loslaten en mag kijken hoe het loopt en daarmee verder mag gaan. Ik heb zelf geleerd door wat ik in mijn leven heb meegemaakt dat ik op God kan vertrouwen en dingen bij Hem neer kan leggen. Dan kun je ook meer loslaten in relaties met anderen. We mogen in de vrijheid leven die God geeft en daarin het goede zoeken voor de mensen om ons heen. Ieder op z’n eigen manier. We hebben genoeg potentie in de gemeente op allerlei gebied. Dat is wel gebleken bij het vorm geven van de nieuwe eigentijdse gemeente. Van alle praktische zaken in de verbouwing van het kerkgebouw, tot flyers maken, gesprekken hebben, koken en samenkomsten voorbereiden. We mogen nu voor Umoja lekker aan de slag gaan met wat we in huis hebben.'

Tekst: Marry Schoemaker

Mira de Boer

Mira de Boer nieuwe programmaleider Umoja Nederland

Persbericht | 23-09-2020 | Suzanna Blackmore
Per 1 oktober treedt Mira de Boer aan als programmaleider van Umoja Nederland.

Wie zorgt voor de kerk?

Verhaal | 26-06-2020 | Tear
Wie zorgt voor de kerk?

Hoe kun je met je handen vol toch een gemeente zijn?

Verhaal | 29-05-2020 | Tear
Hoe kan je als kerk tot zegen kan zijn voor je omgeving als je je handen vol hebt aan je gezin en werk in deze coronatijd?

‘Waar de kerk is, is hoop’

Verhaal | 27-05-2020 | Tear
Wat is de impact van de kerk in een oorlogsgebied? Samen met Tearfund UK deden we hier onderzoek naar.

Coronacrisis 2020: toen de kerk zich opnieuw uitvond

Verhaal | 04-04-2020 | Harry van Wieren
Kunnen we ons ook opnieuw uitvinden wat het brengen van de cruciale boodschap van de kerk betreft?
Tear doet mee aan #Nietalleen

Tear doet mee aan #Nietalleen

Verhaal | 25-03-2020 | Tear
Tear doet mee aan de actie #nietalleen. Kun jij hulp bieden? Heb jij hulp nodig? Lees dan verder.