Groene Kerk worden? Maak er een gezamenlijk project van!

Verhaal | 09-04-2019Annemarie van den Berg

Sinds een paar jaar hangt het bordje ‘Groene Kerk’ op de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Maar benadrukt Christien Visch, lid van de Klimaat en Geloof-groep van deze kerk: ‘Dat betekent niet dat we al een Groene Kerk zijn, maar dat we in een proces zitten van steeds groener worden. Dat bordje staat voor mij vooral voor een steeds grotere bewustwording van onze verantwoordelijkheid.’

De Keizersgrachtkerk (onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam) is aangehaakt bij de Groene Kerkenactie van Tear en Kerk in Actie. Met deze campagne willen Tear en Kerk in Actie stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden. In de Keizersgrachtkerk wordt dat vormgegeven door een groep van zo’n 15 personen die onderwerpen rondom klimaat en zorg voor de aarde regelmatig agendeert in de kerk. ’We organiseren bijvoorbeeld avonden waarop een gastspreker iets komt vertellen, zoals onlangs over de eerlijke bankwijzer’, vertelt Christien. ‘Er gaat dan een wereld voor je open.’

Themadiensten door gemeenteleden voorbereid

Gemeenteleden hebben veel inbreng in de Keizersgrachtkerk. Zo worden de diensten voorbereid door de leden zelf die hier eens per jaar onderwerpen voor aandragen. Christien: ’Je kunt een voorbereidingsgroep zien als een soort gespreksgroep waar mensen zich voor aanmelden. Gedurende een aantal weken ga je dan met elkaar in gesprek over het thema. We diepen het uit en zoeken er bijbelteksten en liederen bij. Dit jaar wilden we met een paar mensen van de Klimaat en Geloof-groep persé de dienst van zondag 10 maart voorbereiden, omdat de klimaatmars op die zondag in onze stad werd gehouden.’

Klimaatmars

‘Zodra ik hoorde van de klimaatmars ben ik rond gaan appen om voor te stellen om hier als gelovigen aan mee te doen. We wilden dat niet alleen vanuit de PKN doen, maar breder, vanuit verschillende geloofsrichtingen in Nederland, dus ook moslims, Joden, Boeddhisten, Hindoes’, vertelt Christien. ‘We hebben daarom allerlei geloofsstromingen benaderd om deze mars samen te lopen, onder het motto: Met heel je hart, met heel je verstand, en met heel je ziel. Want het klimaat gaat ons aan het hart’, aldus Christien.

Verschuiving

Hoewel het bordje Groene Kerk er nog niet zo lang hangt, is duurzaamheid al decennialang een belangrijk onderwerp voor de Keizersgrachtkerk. Zo liepen leden van de kerk in de jaren tachtig mee in demonstraties tegen kernwapens. ‘We werden toen door sommige kerken als té links of té politiek gezien,’ lacht Christien. ‘Maar dat is aan het veranderen. Je ziet dat steeds meer gelovigen zich verantwoordelijk gaan voelen voor het klimaat, zoals bleek uit de betrokkenheid van de vele gelovigen tijdens de klimaatmars.’

Blijf in gesprek met elkaar

Voor Christien is de betrokkenheid vanuit het geloof voor duurzaamheid heel vanzelfsprekend. ‘Als je de bijbelverhalen leest, dan klinkt daar de opdracht in door om zorg te dragen voor de Schepping. En zorgdragen betekent: geen dingen kapotmaken en geen mensen of dieren uitbuiten.’ Hoewel dit onderwerp leeft in haar kerk, erkent Christien ook dat je soms geduldig moet zijn en goed moet blijven luisteren naar elkaar in de gemeente. ‘Wat voor mij heel logisch is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Dus blijf steeds goed in gesprek met elkaar en word niet te star.’

Een gezamenlijk project

‘Je wilt geen tweedeling in de kerk, probeer er daarom een gezamenlijk project van te maken’, raadt Christien kerken aan. ‘Wat ook helpt is om inzichtelijk te maken wat je bespaart door investeringen te doen. Probeer gewoon kleine stapjes te maken. Misschien kun je beginnen met het vervangen van gewone lampen voor ledlampen, of door voortaan biologische wijn te schenken bij het Avondmaal.’

Geïnspireerd geraakt? Kijk op www.groenekerken.nl hoe jij met jouw kerk mee kan doen.