Grote blijdschap om de kinderclub

Blog | 12-02-2013

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van de lokale gemeenschap. Door de kinderen te vertellen over Christus, educatieve activiteiten met hen te doen en hen te ondersteunen bij hun schoolwerk, geven we kinderen een betere toekomst. Daarom is het belangrijk lokale kerkleiders te trainen om zelf ook kinderwerk te starten in hun gemeenschap.

Een van de kerken waar we mee samenwerken is de Kerk van Gods Heiligheid. Enkele kinderen bezochten deze kerk, maar er was niemand om het kinderwerk te leiden. Wij rusten nu enkele vrouwen uit de kerk toe om met de kinderen te werken. Op de eerste zondag waarop de zondagsschool werd gehouden, waren er twintig kinderen! Dit zorgde voor grote blijdschap bij mensen in de kerk.

Veel van de kinderen op de zondagschool zijn nieuw in de kerk, hun families bezoeken de kerk niet. Daarom is het een grote uitdaging om door te gaan met dit kinderwerk, zodat ook de families van deze kinderen kunnen worden bereikt. We blijven samenwerken met lokale kerken, zodat zij een licht kunnen zijn in de gemeenschap.

Gebed

Bid voor de Kerk van Gods Heiligheid in Peru en andere kerken in Cajamarca die zich graag willen ontwikkelen en Gods liefde willen laten schijnen op alle terreinen van het leven.

Bid voor de kinderen en jongeren uit heel arme gezinnen, die veel obstakels moeten overwinnen om hun schoolopleiding af te maken.

Bid dat het werk van Warmis met lokale kerken kansen mag geven voor deze kinderen en dat het team van Warmis energie en inspiratie mag vinden om zijn werk te doen.