Tear ziet inkomsten groeien, maar is bezorgd

Persbericht | 09-07-2020Tear

Ontwikkelingsorganisatie Tear zag haar inkomsten in 2019 met meer dan 2,2 miljoen euro toenemen en kon daarmee zo’n 100.000 mensen in noodsituaties meer steunen dan het jaar ervoor. Toch zijn er zorgen voor dit jaar: ‘Honger, armoede en huiselijk geweld nemen in steeds meer landen toe.’

Tear ontving de extra inkomsten hoofdzakelijk voor humanitaire hulp in Venezuela, Mozambique, Zimbabwe, Nigeria, Zuid-Soedan, Indonesië en de Democratische Republiek Congo. In Mozambique en Zimbabwe zorgde orkaan Idai voor hevige overstromingen en werkte Tear via kerken en lokale organisaties aan noodhulp en wederopbouw. In andere rampgebieden bleef de bestaande nood onverminderd groot en ging de organisatie door met het verlenen van ondersteuning in afstemming met andere organisaties.

Coronavirus

We zetten ons in voor een beweging die staat voor duurzaamheid, in binnen-en buitenland.

Tear- directeur Minella van Bergeijk is blij met en dankbaar voor het goede resultaat van 2019, maar maakt zich zorgen over de toekomst: ‘De nood in de wereld is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Het coronavirus slaat hard om zich heen en veel mensen lijden onder de beperkende maatregelen die gelden. Honger, armoede en huiselijk geweld nemen in steeds meer landen toe. Vaak komt dat bovenop andere problemen die er al zijn en is de toegang tot medische zorg zeer beperkt.’ Ook over de inkomsten van Tear in 2020 zijn zorgen. Door de economische onzekerheid staan deze onder druk.

Klimaatverandering

De komende tijd ziet Tear het vergroten van de aandacht voor ecologische en economische duurzaamheid als belangrijk speerpunt. Van Bergeijk: ‘Bijna alle gemeenschappen waarmee we werken hebben te maken met problemen rond klimaatverandering en verschraling van hulpbronnen. Hierin hebben we in het westen een grote verantwoordelijkheid. We verlangen naar ecologische gerechtigheid en een eerlijk economisch systeem en dat zie je meer en meer terug in al ons werk. We zetten ons in voor een beweging die staat voor duurzaamheid, in binnen-en buitenland. Hierbij verwachten we veel van lokale kerken en hun netwerken.’

Integral Mission

Aandacht voor duurzaamheid past bij de holistische werkwijze van Tear, ook wel integral mission genoemd. Dit denken vindt steeds meer ingang bij kerken in Nederland onder andere via de werkconferenties en collegedagen van de Integral Mission-leercommunity. Aan Umoja, het programma voor kerken in Nederland, deden eind december 2019 11 kerken mee, eind 2018 waren dit er 7.

Download het complete jaarverslag over 2019 hieronder.

Downloads

Jaarverslag 2019 (8.61 MB)

Noot van de redactie

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: neem contact op met Suzanna Blackmore, 06 29846594, sblackmore@tear.nl

Hoop voor vluchtelingen in Libanon

Verhaal | 22-07-2020 | Tear
In Libanon raken vluchtelingen in de problemen, doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel. Zusterorganisatie Tearfund biedt hulp. Lees hier hoe...

Rikkert Zuiderveld & Reinier Sonneveld: ‘Mocht je vallen, dan word je toch wel opgevangen’

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
Minella van Bergeijk gaat in gesprek met Rikkert Zuiderveld en Reinier Sonneveld over meebuigen in de storm.

10x wat we leerden in 2020

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
De coronacrisis bracht veel mensen ook rust. Tear geeft tien tips om die rust vast te houden.

Martha Zonneveld: ‘Honger is een afschuwelijke ramp die zich voltrekt naast de dreiging van corona’

Verhaal | 03-07-2020 | Hannah Westra
Met Tear zijn we actief betrokken bij mensen die op dit moment nog middenin een lockdown zitten. Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator bij Tear: ‘In sommige landen begint de...

Beter bestand tegen de coronacrisis dankzij de lokale kerk

Verhaal | 22-06-2020 | Annemarie van den Berg
Via lokale kerken mensen zelf uit armoede laten opstaan. Het werkt! Juist in deze coronacrisis zien we dat deze gemeenschappen beter bestand zijn tegen de gevolgen.
Babyslofjes

Kraamtijd in lockdown: net bevallen en geen inkomen meer

Verhaal | 22-06-2020 | Tear
Ineens ziet de kraamtijd er door het coronavirus heel anders uit dan dat we gewend zijn. Maar voor de 25-jarige Kabita en haar man is de kraamtijd levensbedreigend geworden.