Waar zijn de verdwenen kinderen van Nepal?

Verhaal | 23-04-2019Tear

Wat als de armoede waarin je leeft zó groot is dat je geen uitweg meer ziet? Als je moet vluchten van huis omdat het niet meer veilig is om te blijven? Of als je je eigen kinderen moet verkopen om zelf te kunnen overleven?

We kunnen ons er in Nederland weinig van voorstellen, maar bovenstaande situaties zijn helaas wel de realiteit op veel plekken in Nepal. Hoe kan dat?

Nepal is een van de armste landen ter wereld. Dit maakt inwoners kwetsbaar, waardoor ze makkelijk ten prooi vallen aan mensenhandelaren. Jaarlijks worden in de grensstreek rond Nepal tienduizenden mensen verhandeld, waarvan ongeveer de helft kinderen. Kinderen zoals Maya.

Waarom Maya vluchtte van huis

Als haar moeder overlijdt, mag Maya niet meer naar school. Ze moet thuis blijven om het huishouden te doen. Niet lang daarna verliest haar vader ook nog zijn baan. Zijn frustratie reageert hij af op haar.

‘Ik zag geen uitweg meer, niemand hielp me. In paniek vluchtte ik het huis uit. Pas op het treinstation kwamen de tranen’, vertelt Maya. ‘Maar daar was ineens meneer Nabin. Hij vertelde dat al mijn dromen zouden uitkomen in Mumbai.’

Eenmaal in Mumbai verkoopt Nabin Maya in de rosse buurt. In de vijf jaren die volgen wordt het meisje mishandeld en gedwongen om klanten op te pikken in bars en hotels. 

Maya kan gelukkig ontsnappen, maar nog steeds worden dagelijks kinderen, meestal meisjes, weggelokt uit gezinnen of verkocht door familieleden omdat zij door armoede geen andere uitweg zien. In India of andere buurlanden worden deze kinderen vervolgens gedwongen tot dwangarbeid of prostitutie.

Maya: ’Nu ben ik weer terug in Nepal en kan ik weer naar school. Ik wil graag andere kinderen helpen en voorkomen dat ze hetzelfde meemaken als ik.’

Child Protection Programme

Tear werkt samen met haar lokale partnerorganisatie in het Child Protection Programme. Hiermee pakken we de oorzaken van kinderhandel aan, voorkomen we dat kinderen slachtoffer worden van mensenhandel en we helpen verdwenen kinderen terug te halen. Het allerbelangrijkste onderdeel van het programma is dat we de armoede in Nepal terugdringen, zodat ouders hun kinderen weer een toekomst kunnen bieden.

Meer over het project

Mensenhandel tegengaan in Nepal

Nepal (Azië)
Mensenhandel is een groot probleem in Nepal. Mensen worden binnen het land verhandeld, van het platteland naar de stad, maar ook vanuit Nepal naar onder meer India en het Midden-Oosten. Daar komen ze terecht in de seksindustrie of worden ze gedwongen om te werken als slaaf in fabrieken.

'Mensenhandel is een heel complex probleem'

Verhaal | 25-04-2019 | Annemarie van den Berg
Wat doet onze lokale partner in Nepal tegen mensenhandel?

Waar zijn de verdwenen kinderen van Nepal?

Verhaal | 23-04-2019 | Tear
Waarom er duizenden kinderen uit Nepal vermist zijn.

Druhi: ‘Door kansen te bieden, beschermen we jongeren tegen mensenhandel’

Verhaal | 16-04-2019 | Hannah Westra
Druhi (40) gaat met haar organisatie mensenhandel tegen in haar land.