Een betere bescherming tegen rampen

Dit project helpt gemeenschappen om zich beter te beschermen tegen rampen.
Land
Partnerorganisatie
Garo Baptist Convention
Projectnummer
2017030
Bijdrage van Tear
€ 40 000

Bangladesh heeft veel gemeen met Nederland. Beide landen zijn dichtbevolkt en vlak, liggen laag en worden doorsneden door grote rivieren. Maar anders dan Nederland wordt Bangladesh niet beschermd door zware dijken.

Dat maakt het land erg kwetsbaar voor natuurrampen zoals overstromingen en tropische cyclonen. Ook de klimaatverandering is in Bangladesh voelbaar: verandering in weerpatronen leidt nu al tot voedselproblemen.

Het regenseizoen is onvoorspelbaar geworden en de grond wordt steeds zouter. Daardoor wordt er minder geoogst. In het droge seizoen raakt het drinkwater soms op. Dit maakt de mensen kwetsbaar voor honger, schuld door leningen en gedwongen verkoop van land.

Simpele maatregelen, veel resultaat

De Garo Baptist Covention helpt lokale kerken om samen met hun gemeenschap hier iets aan te doen. Vaak kan met eenvoudige maatregelen al veel bereikt worden. Een paar voorbeelden:

  • introduceren van droogtebestendig zaaigoed, zodat ook in droge tijden voldoende voedsel groeit
  • planten van bomen (die houden vruchtbare grond vast bij overstromingen en leveren bovendien voedsel en andere producten)
  • werken aan veilige (hoger gelegen) waterbronnen
  • trainen van vrijwilligers die mensen evacueren bij rampen
  • Zorgen voor een tijdige waarschuwing als er een ramp gebeurt (‘early warning systems’).

Door dit soort preventieve programma’s is minder (dure) noodhulp nodig, worden mensenlevens gespaard en is er minder honger. Uit onderzoek blijkt dat elke euro die in zo’n project wordt geïnvesteerd een veelvoud aan opbrengst oplevert.

De afgelopen jaren zijn er tientallen lokale groepen opgericht die werken aan rampenpreventie in hun eigen dorpen. De komende jaren gaan deze groepen worden ingezet om mensen te helpen bij het verbeteren van hun voedselsituatie en hun inkomen. Boeren krijgen training in het gebruik van ander zaaigoed dat beter bestand is tegen droogte of nattigheid, vrouwengroepen helpen elkaar om eigen bedrijfjes op te zetten, mensen worden geholpen met het opzetten van moestuinen. Doel is om ervoor te zorgen dat gezinnen niet afhankelijk zijn van één kwetsbare inkomstenbron. Ook krijgen mensen zo extra inkomsten binnen, waardoor ze grote en kleine rampen beter zelf aankunnen  

Meer weten? Neem contact op met:

T 0306969612 | E mvanpijkeren@tear.nl