Democratische Republiek Congo

Projects

Foto: Hannah Maule-ffinch

Een eind aan huiselijk geweld en misbruik in Congo

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) aan de orde van de dag. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, en met name vrouwen en...

Innoveren om geweld tegen vrouwen te voorkomen in Oost-Congo

In kwetsbare gebieden in Oost-Congo werken we aan een innovatieve aanpak om gendergerelateerd geweld effectiever te bestrijden. Hierbij mobiliseren...

Werken aan gendergelijkheid en bestaanszekerheid in Congo

Dit project richt zich op het verhogen van de landbouwinkomsten van de bevolking en het stoppen van gendergerelateerd geweld in Congo.
Foto: Hannah Maule-ffinch

Inclusie, voedselzekerheid en een duurzaam bestaan voor de Mbuti in Oost-Congo

Dit project focust zich op verbeterde voedselproductie en herstel van relaties in Congo.

Kerken pleiten voor een einde aan seksueel geweld

Dit project richt zich op grondoorzaken van geweld tegen vrouwen.

Reacties