Werken aan gendergelijkheid en bestaanszekerheid in Congo

Dit project richt zich op het verhogen van de landbouwinkomsten van de bevolking en het stoppen van gendergerelateerd geweld in Congo.
Partnerorganisatie
Eglise Anglican du Congo – diocese Goma (EAC-Goma)
Projectnummer
2019024

Stel je voor: De plek waar je woont kampt al jaren met oorlogen en het is er onveilig door de aanwezigheid van gewapende rebellen. Het is zelfs zo onveilig dat je moet vluchten. Als de stabiliteit in de omgeving weer toeneemt, wil je niets liever dan terug naar huis. Maar eenmaal daar is er van je huis, land en eigendommen nog maar weinig over.

Het is de harde realiteit voor de Kamuronza-bevolking uit Masisi, een gebied in Oost-Congo. Veel gezinnen hebben hun huis en land tijdelijk verlaten uit angst voor verkrachting of ontvoering. Anderen zijn helemaal vertrokken en niet meer teruggekeerd. Meerdere vrouwen en meisjes zijn slachtoffer geworden van seksueel geweld. En nu moeten zij hun leven weer opbouwen op een plek waar ze alles zijn kwijtgeraakt. De bevolking kent twee grote problemen:

 • Ondervoeding
  De Kamuronza-bevolking is voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van landbouw en veeteelt. Door de oorlogen die jaar in jaar uit in het gebied woedden, hebben veel gezinnen echter geen toegang meer tot hun land. Ze leven in extreme armoede en er is vaak sprake van ondervoeding. 

 • Geweld tegen vrouwen en meisjes
  Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes komt nog steeds veel voor in Congo, en is vaak het gevolg van armoede en culturele opvattingen over de rol van vrouwen. Weduwen, slachtoffers van seksueel geweld door rebellen, mensen met een beperking, minderheden (zoals pygmeeën), wezen en alleenstaande moeders zijn het meest kwetsbaar voor deze vorm van geweld.

Wat doet Tear?

Dit project van Tear en partnerorganisatie EAC-Goma richt zich op het verhogen van de landbouwinkomsten van de bevolking én het stoppen van gendergerelateerd geweld. We richten ons daarbij met name op de meest kwetsbare leden van de gemeenschap, waaronder kwetsbare vrouwen en vluchtelingen uit andere delen van het land. De focus ligt op twee activiteiten:

 • Training in duurzame landbouw
  Via spaargroepen geven we mensen training op het gebied van duurzame landbouw. Mensen maken zelf een plan op welke manier ze hun landbouwinkomsten willen verhogen. Als basis ontvangen ze zaaigoed of een klein startkapitaal om te investeren in hun landbouwactiviteiten. Een deel van hun opbrengsten sparen ze in de gezamenlijke spaarpot, zodat ze een kapitaal opbouwen. Leden van de spaargroep kunnen om beurten een lening afsluiten voor toekomstige investeringen of om tegenslagen op te kunnen vangen. In total bereiken we hiermee 1590 mensen die worden opgedeeld in groepen van 20 leden. 

 • Training in gendergelijheid
  In dit project worden naast landbouwtrainingen ook trainingen gegeven over de waarde van vrouwen en mannen binnen het gezin en de gemeenschap. Er zijn trainingen voor kerkleiders (vanuit Bijbels perspectief), dorpshoofden en deelnemers van de spaargroepen. Ook krijgen jongeren voorlichting over dit thema op scholen. Het doel van de trainingen is dat de gemeenschap op een andere manier leert kijken naar de waarde van vrouwen en mannen en leert over gelijkwaardigheid om geweld tegen vrouwen te voorkomen.

Wat gaat het project opleveren?

 • 500 gezinnen leren via spaargroepen hun eigen landbouwinkomsten te verhogen.
 • 40 leiders van de kerk en de gemeenschap ontvangen training over de waarde van man en vrouw binnen het gezin en de gemeenschap.
 • 800 jongeren gaan met elkaar in gesprek over man-vrouw beeldvorming, stereotypen en rolpatronen en geweld en onderliggende normen. Samen zoeken ze naar nieuwe manieren van kijken en omgang met elkaar.

De situatie in DRC

Door langdurige burgeroorlogen en de instabiele situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) is het land terechtgekomen in een spiraal van armoede en geweld. Hele gemeenschappen zijn verdeeld geraakt en veel families hebben jun grondgebied moeten verlaten. Het zijn vaak de meest kwetsbaren die het meest lijden. Vrouwen en kinderen zijn het doelwit van seksueel geweld en worden gemarginaliseerd in een door conflict getroffen land. Na de ontbinding en ontwapening van een van de grootste rebellengroepen in Oost-Congo lijkt het gebied een overgangsperiode in te gaan en keren veel vluchtelingen nu terug naar hun gemeenschap. 

Doneren

€45,-

Voor 45 euro geven we één vrouw en haar gezin een training over gendergelijkheid en ontvangt ze een klein startkapitaal.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 600 | E gfountain@tear.nl

4 Bijbelstudies over gerechtigheid

Verhaal | 29-10-2020 | Tear
Meer weten over gerechtigheid? Tear zet 4 Bijbelstudies over recht doen op een rij.

Jezus in de gevangenis

Verhaal | 28-10-2020 | Tear
Rechtdoen begint met mensen zien. En mensen zien begint met luisteren. Dat ontdekt pastor William Quiñones als hij een streng beveiligde jeugdgevangenis binnenstapt om over Jezus...

Leven als een nomade: Genieten van onderweg zijn

Verhaal | 27-10-2020 | Annelieke Bouman
De Nederlandse Anneke reist graag. Op zoek naar nieuwe culturen, nieuwe ontmoetingen en verrassende wendingen.

Laat je niet lamslaan door het verlangen naar vroeger...

Verhaal | 25-10-2020 | Dorina Nauta
‘We gaan als kerk door een rouwproces, omdat we niet meer samen kunnen komen, zoals we dat gewend zijn.'

Ontroerend: Syrische vluchteling zingt lied ‘Mag Ik Dan Bij Jou’

Verhaal | 24-10-2020 | Tear
Zangeres Shaza Hayek ontvluchtte ruim vijf jaar geleden haar moederland Syrië. Samen met landgenoten zingt ze het ontroerende nummer ‘Mag Ik Dan Bij Jou’ van Claudia de Breij.

Alexander slaat bruggen tussen witte en zwarte levens

Verhaal | 24-10-2020 | Tear
Alexander McLean stamt af van slavenhouders én slaven. Hij is daarmee het levende bewijs dat het mogelijk is om bruggen te slaan tussen witte en zwarte levens.