Een weg uit de armoede voor mensen in Noord-India

Dit project traint gemeenschappen om samen te werken aan ontwikkeling.
Land
Partnerorganisatie
Stewards’ Trust
Projectnummer
2020011
Bijdrage van Tear
€ 70 000

Het noorden van India is het armst van het gigantische land. Zeker als je verder af komt van de steden, wanneer je dichter komt bij het gebied waar de tribale groepen wonen: stammen die traditioneel in de kastenmaatschappij van India worden geïsoleerd en uitgestoten. Het leven is hier op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages.

Wat gaat er gebeuren?

Tear investeert de komende jaren in het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. In 5 jaar tijd traint partner Stewards’ Trust lokale vrijwilligers op diverse plekken in Noord-India. Op deze manier willen we 3.000 families duurzaam uit de armoedespiraal helpen.

Wat is het resultaat?

De ontwikkeling is te zien op een aantal gebieden:

  • Zelfhulpgroepen: groepen van 15 mensen die samen sparen en op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Stewards’ Trust traint hen in boekhouding en helpt hen bij het opzetten van een kleine onderneming.
  • Schoon drinkwater: dorpsgroepen organiseren zich om samen een waterput te realiseren. Stewards’ Trust zorgt voor materiaal en technische kennis. Ook helpen ze bij het bereiken van het water door harde steenlagen heen. Daarnaast traint Stewards’ Trust de groepen in het goed en veilig gebruik en onderhoud.
  • Gezondheidszorg: de gemeenschap wordt getraind in het herkennen, voorkomen en behandelen van ziektes. Daarbij gaat het om infectieziektes die met een aantal hygiënische maatregelen eenvoudig te voorkomen zijn. Nu leiden ze vaak nog tot kindersterfte. Er worden ook eenvoudige latrines aangelegd, waarmee veel problemen kunnen worden voorkomen.
  • Landbouwtraining: Boeren worden getraind in maatregelen om de opbrengst van hun land te vergroten en in verschillende dorpen zie je nu vrouwen met een eigen groentetuin.
  • Infrastructuur: als gevolg van de trainingen worden de dorpsbewoners zich bewust van hun achtergesteld positie, maar ook van hun rechten. Ze leren om een beroep te doen op de overheid om te voorzien in elektriciteit, wegen en zelfs onderwijs.
  • Onderwijs: steeds meer kinderen gaan naar overheidsscholen. Stewards’ Trust gaat samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen  verbeteren. Tegelijk starten op initiatief van de getrainde mensen op verschillende plekken informele scholen waarin volwassenen leren lezen en schrijven en rekenen. 

Waarom ondersteunt Tear dit?

Tear gelooft in de kracht van lokale mensen, ook als ze in achtergestelde positie zitten zoals in dit deel van India. Als we hen kennis geven en motiveren om zélf aan de slag te gaan, kan de afhankelijke positie van deze mensen doorbroken worden.

Doneren

€220,-

Voor € 220 wordt een lokale vrijwilliger een jaar getraind om in zijn dorp actief te zijn tegen armoede.

€350,-

Voor € 350 wordt een veilig waterpunt aangelegd voor een gemeenschap.

€20,-

Voorlichting voor een dorp over hygiëne en het voorkomen van ziektes kost € 20.

Meer weten? Neem contact op met:

T 0306969612 | E mvanpijkeren@tear.nl