Zorg voor wie dit in India het meest nodig heeft

Mensen met een beperking en mensen in afgelegen gebieden van India krijgen toegang tot zorg.
Land
Partnerorganisatie
Emmanuel Hospital Association
Projectnummer
2020051
Bijdrage van Tear
€ 15 000

Ziekte kan een onverwachte wending aan je leven geven. Dat geldt natuurlijk voor rijke en arme mensen. Toch komt de klap voor armen harder aan. Veel ziektes zijn goed te behandelen, maar daar zitten wel vaak hoge ziekenhuiskosten aan. Daarom kiezen veel mensen in India ervoor om zich maar niet te laten behandelen, waardoor de situatie vaak nog verder verslechtert.

En als je dan arm bent én een beperking hebt? Dan ben je er nog slechter aan toe. Mensen met een beperking hebben minder toegang tot werk, zorg, school en goed voedsel. Dat leidt tot diepe armoede. Tegelijk is de kans op een beperking groter als je arm bent, door gevaarlijke arbeid, slechte toegang tot zorg en een ongezonde leefstijl. 

Wat doet Tear?

Dit project wordt uitgevoerd rondom de stad Robertsganj in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Daar heeft Emmanuel Hospital Association (EHA), partner van Tear, de afgelopen jaren met steun van Tear duizenden mensen die onder de armoedegrens leven, toegang gegeven tot ziekenhuiszorg via een door de overheid aangeboden verzekeringskaart. De komende jaren zet EHA in dit gebied lokale groepen op, die zonder steun van buiten het werk voor de allerarmsten door gaan zetten

Wat is het resultaat?

De ontwikkeling is te zien op een aantal gebieden:

  • Zelfhulpgroepen: groepen van 15 tot 20 mensen die samen sparen en op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. EHA traint hen in boekhouding en helpt hen bij het opzetten van een kleine onderneming.
  • Alfabetisering: probleem is dat mensen niet kunnen lezen en schrijven. Daardoor kunnen ze makkelijk opgelicht worden door corrupte ambtenaren. Vandaar dat EHA de mensen in de zelfhelpgroepen ook leert lezen en schrijven op basisniveau.
  • Gezondheidszorg: de gemeenschap wordt getraind in het herkennen, voorkomen en behandelen van ziektes. Daarbij gaat het om infectieziektes die met een aantal hygiënische maatregelen eenvoudig te voorkomen zijn. Nu leiden ze vaak nog tot kindersterfte. Er worden ook eenvoudige latrines aangelegd, waarmee veel problemen kunnen worden voorkomen.
  • Training over rechten: als gevolg van de trainingen worden de dorpsbewoners zich bewust van hun achtergestelde positie, maar ook van hun rechten. Neem bijvoorbeeld elektriciteit: sommige dorpen hebben volgens de officiële instanties al lang elektriciteit, terwijl er nooit een stroomdraad is aangelegd. Door de trainingen leert de gemeenschap hoe ze dit soort dingen kan aankaarten bij de lokale leiders en regionale overheid. Als er dan na maanden van praten, formulieren invullen en tegenwerking uiteindelijk elektriciteitspalen worden aangelegd, is dat een enorme overwinning voor de gemeenschap.

Meer weten? Neem contact op met:

T 0306969612 | E mvanpijkeren@tear.nl