Nepal

Projects

Mensenhandel tegengaan in Nepal

Mensenhandel is een groot probleem in Nepal. Mensen worden binnen het land verhandeld, van het platteland naar de stad, maar ook vanuit Nepal naar...

Plattelandsontwikkeling in Nepal

Dit project helpt gemeenschappen in Nepal om samen kleine projecten op te zetten.

Economische en ecologische duurzaamheid in West-Nepal

Dit project traint gemeenschappen in duurzame landbouw waar bij ruimte is voor rechtvaardige economische groei zonder dat dit ten koste gaan van de...

Reacties