Plattelandsontwikkeling in Nepal

Dit project helpt gemeenschappen in Nepal om samen kleine projecten op te zetten.
Land
Projectnummer
2020033

Nepal is een land van uitersten. Het kent prachtige natuur en een vriendelijke cultuur, maar er is ook veel armoede, discriminatie en analfabetisme. Het heeft bovendien te maken met veel droogte en extreme regenval door klimaatverandering. 

Veel mensen in Nepal voelen zich kwetsbaar en hebben weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Dit remt de ontwikkeling van het land en zorgt ervoor dat mensen moeite hebben om te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Als gevolg hiervan gaan veel mensen, met name mannen en jongens, op zoek naar werk over de grens. Het zorgt voor incomplete gezinnen, en brengt een extra uitdaging mee voor de veelal vrouwen en meisjes die achterblijven.

Verhoogd zelfvertrouwen en betere relaties

Onze lokale partner helpt gemeenschappen in het westen en midden van Nepal om van betekenis te zijn voor hun buurt- en dorpsgemeenschap. Gemeenschappen brengen in kaart welke problemen er zijn, zoeken welke middelen ze zelf al hebben en zetten deze in om tot oplossingen te komen. Het is belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij zelf kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, maar ook wat zij kunnen betekenen voor hun omgeving.

Daarnaast krijgen gemeenschappen trainingen gericht op alfabetisering, hygiene, sanitaire voorzieningen, landbouw en het opzetten van een eigen kleine onderneming.

Door deze trainingen krijgen mensen weer vertrouwen in hun eigen kunnen en gaan ze met elkaar op zoek naar mogelijkheden om hun levensstandaard te verbeteren. Doordat er gezocht wordt naar lokale oplossingen, wordt de noodzaak om te emigreren voor werk een stuk minder urgent.

Programmamedewerker Emma van der Roest: ‘We zien dat de relaties binnen gemeenschappen sterker worden als gevolg van de trainingen. Verschillende etnische en religieuze groepen werken goed samen, waardoor er ook een stevige verbinding tussen mensen onderling ontstaat. Dit komt de weerbaarheid van de gemeenschap ten goede!'