Ondersteuning voor vrouwen en kinderen in Syrië

Na jarenlange conflicten is de oorlog in Syrië nog steeds niet voorbij. In enkele regio’s is er inmiddels gelukkig wel relatieve rust en wordt er aan wederopbouw gewerkt. Bij dit project is er extra aandacht voor ondersteuning voor vrouwen en kinderen die zijn getroffen door de oorlog.

De oorlog in Syrië heeft grote impact op het leven van de bevolking. Met name voor kinderen zijn de gevolgen zwaar. Veel van hen zijn hun ouders en/of andere familieleden kwijtgeraakt en de voortdurende conflicten zorgen voor een gevaarlijke leefsituatie. Kinderen raken bijvoorbeeld betrokken in gevechten of worden slachtoffer van geweld. Ze hebben psychosociale hulp hard nodig om om te kunnen gaan met opgelopen trauma’s.

Vrouwen die hun echtgenoot en/of kinderen zijn kwijtgeraakt in de oorlog, hebben psychosociale en economische hulp nodig. Zij zijn verantwoordelijk geworden voor de zorg van het gezin en andere familieleden, ook in financiële zin. Daarnaast hebben veel vrouwen te maken (gehad) met gendergerelateerd geweld. Samen met het verlies van hun geliefde(n) zorgt dit voor een hoog stressniveau.

Wat doet Tear om de situatie te verbeteren?

Via de lokale partner ondersteunt Tear vrouwen en families met effectieve psychosociale en economische hulp. Onze partnerorganisatie werkt samen met een lokale kerk in het westen van Syrië om een centrum op te richten waar deze zorg verleend wordt aan gezinnen in de gemeenschap.

Dit project is onderdeel van een samenwerking voor drie jaar. De activiteiten voor 2019 zullen bestaan uit:

  • gespreksgroepen voor vrouwen en hun gezinnen voor het vergroten van bewustzijn over een veilige en gezonde leefomgeving;
  • het faciliteren van en doorverwijzen naar beschikbare medische specialisten;
  • de organisatie van dier evenementen met psychosociale activiteiten voor honderd kinderen die te maken hebben (gehad) met geweld en verlies van geliefden;
  • vaktraining aan vrouwen om een eigen naaiatelier op te starten.

Foto: MERATH.

Help je mee?

Via de lokale partner ondersteunt Tear vrouwen en families met effectieve psychosociale en economische hulp. Help je hen mee hun leven weer op te bouwen?

Lichtpuntje in Syrië: boeren pakken het werk weer op

Verhaal | 14-05-2018 | Suzanna Blackmore
In Syrië zien we een lichtpuntje tussen het gevoel van hopeloosheid: boeren proberen hun werk weer grootschalig op te pakken.